De nieuwe borden

Hieronder vindt u de betekenis en of uitleg per nieuw bord dat op 1 januari 2016 wordt ingevoerd:

 

Bordnummer Bord Betekenis
F11
Bord F11
image-27
Verplicht gebruik passeerstrook (rijstrook om ingehaald te kunnen worden), uitsluitend bestemd voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h
F12
Bord F12
image-28
Einde verplicht gebruik passeerstrook voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h
F13
Bord F13
image-29
Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen
F14
Bord F14
image-30
Einde busbaan of -strook
F15
Bord F15
image-31
Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van trams
F16
Bord F16
image-32
Einde trambaan of -strook
F17
Bord F17
image-33
Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams
F18
Bord F18
image-34
Einde bus- en trambaan of -strook
F19
Bord F19
image-35
Verplichte rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s en lijnbussen
F20
Bord F20
image-36
Einde verplichte rijbaan of -strook voor vrachtauto’s en lijnbussen
F21
Bord F21
image-37
Verplichte rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s
F22
Bord F22
image-38
Einde verplichte rijbaan of -strook voor vrachtauto’s
L20
Bord L20
image-39
Uitwijkplaats rechts van de weg
L21
Bord L21
image-40
Uitwijkplaats links van de weg