Nieuwe verkeers borden per 1 januari 2016

Volgens een ontwerp besluit van minister van Infrastructuur  Melanie Schultz van Haegen zouden er op 1 januari 2015 14 nieuwe verkeersborden bij komen in Nederland. De nieuwe borden moeten volgens de minister het verkeersbeeld overzichtelijker maken.
Al snel bleek dat 1 januari 2015 niet haalbaar was en is de invoerdatum uitgesteld naar 1 juli 2015, ook dat bleek niet haalbaar. Daardoor is de nieuwe invoerdatum op 1 januari 2016 gezet.

Met 2 van de nieuwe borden wordt duidelijkheid gecreëerd over passeerstroken, met name voor landbouwverkeer, zodat het overige verkeer deze voertuigen veilig kan inhalen. Op een aantal plaatsen zijn hier momenteel door de wegbeheerder zelf al borden voor “bedacht”, maar nu komt hier dus één standaard voor.

Met de nieuwe borden kunnen ook bus en of tram banen en de combinatie daarvan beter worden weergegeven. Op dit moment worden deze alleen op een onderbord van een algemeen verbodsbord weergegeven. Ook hier bepaalde de weg beheerder hoe deze situatie werd vertaald in bebording.

Klik hier voor de nieuwe borden met uitleg / betekenis.